4.25.19 Varsity Baseball BG vs. Heritage - weathercrazy